TABLE 1

Isolates included in the study

Carbapenemase productionNo. of isolatesMIC range (mg/liter)
K. pneumoniaeE. coliE. cloacaeE. aerogenesP. mirabilisR. ornithinolyticaAll speciesErtapenemImipenemMeropenem
Carbapenemase positive3410511510.12 to >320.5 to >320.12 to >32
    OXA-48-like1661231 to >320.5 to >320.12 to >32
        OXA-481211141 to >320.5 to 80.12 to 16
        OXA-162222 to >321 to 80.5 to >32
        OXA-1812220.50.25 to 0.5
        OXA-20411>328>32
        OXA-232222 to 40.50.25
        OXA-2441122 to 320.5 to 320.25 to 32
    KPC101016 to >3232 to >3232 to >32
        KPC-29916 to >3232 to >3232 to >32
        KPC-311>32>32>32
    NDM73411160.12 to >324 to >321 to >32
        NDM-171411140.12 to >324 to >321 to >32
        NDM-511>32>32>32
        NDM-711>32>32>32
    NDM-1/OXA-23211>32>32>32
    NDM-5/OXA-181118>32>32
Carbapenemase negative4332128 to 320.5 to 161 to 4
Total3813821163